0

Anastrozol Teva 1 mg 28 tabletek powlekanych

Anastrozol Teva 1 mg 28 tabletek powlekanych

Po podaniu doustnym anastrozol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax w czasie 2 h od przyjęcia (na czczo). Obecność pokarmu zmniejsza w niewielkim stopniu szybkość wchłaniania, ale nie wpływa na stopień wchłaniania leku. U kobiet po menopauzie farmakokinetyka anastrozolu nie zależy od wieku. U kobiet po menopauzie anastrozol jest w znacznym stopniu metabolizowany, mniej niż 10% dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 72 h od przyjęcia. Anastrozol ulega metabolizmowi na drodze N-dealkilacji, hydroksylacji i glukuronidacji.

  • Przed rozpoczęciem odbloku należy zbadać poziom prolaktyny oraz estradiolu, jeżeli są one podwyższone, należy zastosować środki na obniżenie, w przeciwnym razie odblok będzie trwał znacznie więcej czasu.
  • Stale aktualizowana baza fachowej, praktycznej informacji o lekach – refundowanych, nierefundowanych i bez recepty.
  • Natomiast w grupie 2000 kobiet otrzymujących anastrozol było 40 zachorowań.
  • Anastrozol nie powinien być stosowany u chłopców z niedoborem hormonu wzrostu w połączeniu z terapią hormonem wzrostu.

Anastrozol jest inhibitorem enzymu aromatazy, który bierze udział w syntezie estrogenów. Zaleca się leczenie chorych zwczesnym rakiem piersi przez 5 lat. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciąża, okres karmienia piersią. Stale aktualizowana baza fachowej, praktycznej informacji o lekach – refundowanych, nierefundowanych i bez recepty.

Kto może stosować Anastrozol

Anastrozol wchłania się z przewodu pokarmowego szybko, osiągając po podaniu na czczo maksymalne stężenie w osoczu po dwóch godzinach. Pokarm nieznacznie zmniejsza szybkość wchłaniania lecz nie zmienia to ogólnego stopnia wchłaniania. Nie ma ta zmiana znaczenia klinicznego (nie zmienia skuteczności działania). Farmakokinetyka nie zależy od wieku i wielkości dawki i u kobiet po menopauzie  nie zależy od wieku. Nie ma danych na temat stosowania anastrozolu w ciąży i terapia nim jest przeciwwskazana w tym okresie.

Najnowsze pytania dotyczące Anastrozol Teva

Częstość złamań obserwowana w grupie zażywającej http://www.goimoveis.com/anastrozol-skuteczny-rodek-steroidowy-w-walce-z/ była zbliżona do częstości obserwowanej w populacji pacjentek po menopauzie o podobnym rozkładzie grup wiekowych. Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem. Anastrozol Teva powoduje zmniejszenie zawartości estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie wysycenia mineralnego kości. Dlatego u niektórych pacjentek może zwiększyć się ryzyko złamań kości. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Duracef (Cefadroxil) seria wycofana z obrotu »

Serwis zawiera pełną i aktualną informację o lekach, zgodną z wymogami Prawa Farmaceutycznego, aktami prawnymi Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz z ChPL. Prowadzimy efektywną weryfikację aktualnej obecności leków na rynku. Anastrozol skutecznie zatrzymuje wodę w naszym organizmie oraz pomaga zbudować dobrą jakościowo i twardą masę mięśniową. Można go zastosować zaraz po zakończonym cyklu sterydowym, kiedy chcemy przejść do odbloku PCT, ponieważ Anastrozole zwiększa poziom testosteronu w naszym organizmie, kiedy ten po odstawieniu sterydów bardzo spada. Dane zamieszczone w serwisie mają charakter informacyjny, nie zastępują przepisów prawa i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zażywanych leków, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem lub farmaceutą.

About the Author

Leave a Reply